Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\picture\logo2_.gif

 Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\picture\uk.gif

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\picture\baner.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\buttons\but_glowna1.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\buttons\but_oferta.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\buttons\but_nauka.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\buttons\but_student.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\buttons\but_pracownik.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\buttons\but_historia.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\buttons\but_konferencje.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\buttons\but_linki.jpg

 

 

 


 

50-lecie SSK

 

P1000356

 

Sprawozdanie z Seminarium Naukowego

 

 


 

mechmat@info.p.lodz.pl

 


 

Materiały konferencyjne z XIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji znajdują się w Łódzkiej Regionalnej

Bibliotece Cyfrowej CYBRA pod linkiem:

 

http://cybra.lodz.pl/publication/6250

 


 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\PROJEKT\picture\UE_LOGO.jpg

 


 

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji jest jednym z najsilniejszych ośrodków w kraju, które zajmują się statecznością, stanami zakrytycznymi i nośnością graniczną konstrukcji cienkościennych

 

Pobierz prosty w obsłudze program do wyznaczania nośności zginanych dźwigarów skrzynkowych

 

 


 

XII Sympozjum Stateczności Konstrukcji odbyło sie w 2009 r. Referaty z tego sympozjum publikowane są w czasopismach: Thin-Walled Structures oraz Mechanics and Mechanical Enginnering (prof. T. Kapitaniaka). Kolejna XIII Konferecja odbędzie się w 2012 r., na która serdecznie zapraszamy.

 

Pobierz prosty w obsłudze program do wyznaczania nośności zginanych dźwigarów skrzynkowych

 


Prowadzimy zajęcia dla studentów z takich przedmiotów jak: Wytrzymałość Materiałów, Numeryczne Metody Mechaniki oraz inne przedmioty dla studentów, którzy wybiorą specjalność Mechanika Stosowana i Informatyka

 

Wszystkich chętnych studentów Wydziału Mechanicznego kierunek Mechanika i Budowa Maszyn zapraszamy na specjalność Mechanika Stosowana i Informatyka, proponujemy nie łatwe ale ciekawe studia, które pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę do analizy zachowania się różnego rodzaju konstrukcji. 
więcej >>

 


MODELOWANIE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

 z zastosowaniem programu ANSYS®

  Dwudniowy kurs na poziomie podstawowym przeznaczony dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej więcej >>

 


Przy naszej Katedrze od 1991 roku działa Laboratorium Wytrzymałości Materiałów LWM. Laboratorium powstało w 1945 roku. W latach 1945 - 1952 działało Katedrze Mechaniki, w latach 1952-1970 przy Katedrze Wytrzymałości Materiałów, a w latach 1970-1991 przy Instytucie Mechaniki Stosowanej. Od 1 stycznia 2006 roku Laboratorium LWM jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Obecnie dobiegają końca przygotowania do akredytacji Laboratorium LWM w Polskim Centrum Akredytacji PCA.

 


Pracownicy naszej Katedry zajmują się następującymi zagadnieniami:

·         analiza teoretyczna, numeryczna (w tym MES) i doświadczalna stanu naprężenia i odkształcenia w elementach maszyn i konstrukcji;

·         wytrzymałość materiałów i konstrukcji;

·         stateczność, stany zakrytyczne i nośność graniczna konstrukcji cienkościennych

·         mechanika pękania i zniszczenia materiałów kompozytowych.

 


Możliwości badawcze naszej katedry

·         Obliczenia: wytrzymałości, stateczności, nośności, drgań, stanu naprężenia i odkształcenia elementów maszyn i konstrukcji w oparciu o pakiety programów MES;

·         Badania własności mechanicznych i wytrzymałościowych materiałów (twardość, udarność, próby rozciągania, ściskania,  zginania, rozdzierania oraz zmęczeniowych badań cyklicznych);

·         Badania tensometryczne stanu naprężenia i odkształcenia konstrukcji (badania statyczne i dynamiczne przy użyciu automatycznych układów pomiarowych firmy Hottinger, Vishay);

·         Modelowe badania elastooptyczne;

·         Szkolenia w zakresie wykorzystania MES oraz badań eksperymentalnych do określania stanu naprężenia w elementach maszyn i konstrukcji.

 

Obecnie zostały przeprowadzone  prace dotyczące modernizacji maszyny do prób rozciągania INSTRON  przez firmę Zwick. W związku z tym oprócz nowego oprogramowania sterującego zainstalowano również automatyczny ekstensometr „Makro” ze zmienną bazą pomiarową do wyznaczenia wydłużenia bezpośrednio na próbce (długość początkowa próbki  od 10  [mm] do 100 [mm]) z rozdzielczością 0,12 [mm] oraz ekstensometr video „VideoXten” do pomiaru przewężenia w zakresie do 40 [mm] z rozdzielczością 0,25 [mm].

 

 

 

 

 

20/06/2013

godziny przyjęć na semestrze letnim 2013

 

 

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: E:\symp\picture\main.h1.gif

 

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

90-924 Łódż, ul. Stefanowskiego 1/15

tel.:  042 631 22 14      fax.: 042 636 49 85

e-mail: mechmat@info.p.lodz.pl

 

uwagi do strony proszę wysyłać do
webmaster